Monday, 01/06/2020 - 23:03|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường Trung Học Cơ Sở Tân Lâm

HOẠT ĐỘNG NGOẠI KHÓA CHỦ ĐỀ: “TUYÊN TRUYỀN VỀ SỨC KHỎE SINH SẢN VỊ THÀNH NIÊN – GIÁO DỤC KĨ NĂNG PHÒNG TRÁNH THAI NGOÀI Ý MUỐN CHO TRẺ VỊ THÀNH NIÊN”