Tuesday, 29/09/2020 - 08:31|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường Trung Học Cơ Sở Tân Lâm
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

KẾ HOẠCH THỰC HIỆN TỔ CHỨC DẠY VÀ HỌC TRỰC TUYẾN TRONG THỜI GIAN NGHỈ PHÒNG DỊCH COVID-19.

KẾ HOẠCH THỰC HIỆN TỔ CHỨC DẠY VÀ HỌC TRỰC TUYẾN

 TRONG THỜI GIAN NGHỈ PHÒNG DỊCH COVID-19.

 

Thực hiện Công văn 1061/BGDĐT-GDTrH ngày 25/3/2020 của Bộ Giáo
dục và Đào tạo về việc Hướng dẫn dạy học qua Internet, trên truyền hình đối với
CSGD phổ thông, CSGD thường xuyên trong thời gian học sinh nghỉ học ở
trường vì Covid-19 năm học 2019-2020;

Thực hiện Công văn Số: 57 /PGDĐT  ngày 31 tháng 3 năm 2020  của Phòng Giáo dục và Đào tạo Di Linh V/v thực hiện tổ chức dạy và học qua Internet và truyền hình.

Trường THCS Tân Lâm xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện một số nội sau:

I. Nội dung

1. Tổ chức dạy học qua Internet

1.1. Đối với việc tự xây dựng bài dạy:

- Giáo viên cần nghiên cứu kỹ nội dung yêu cầu về dạy học qua Internet của Công văn 1061/BGDĐT-GDTrH ngày 25/3/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Hướng dẫn dạy học qua Internet, trên truyền hình đối với CSGD phổ thông, CSGD thường xuyên trong thời gian học sinh nghỉ học ở trường vì Covid-19 năm học 2019-2020 để triển khai thực hiện.

- GV tự bồi dưỡng kỹ năng dạy học qua Internet và giáo viên chủ nhiệm hướng dẫn cho học sinh kỹ năng học qua Internet (Nếu vướng mắc thì liên hệ với Thầy Chiến Hoặc các thành viên trong tổ toán – tin để được hưỡng dẫn thêm tổ chức bồi dưỡng online).

- Các tổ xây dựng kế hoạch dạy học, kiểm tra, đánh giá kết quả học tập qua Internet để triển khai thực hiện.

- Các bài giảng phải đảm bảo nội dung, kiến thức đáp ứng chuẩn kiến thức, kỹ năng môn học, lớp theo do Bộ GDĐT quy định.

1.2. Đối với việc sử dụng các bài giảng có sẵn trên mạng xã hội hoặc một số trang mạng khác:

Đây là việc giáo viên sưu tầm, sử dụng các bài giảng có sẵn trên mạng hoặc trên một số trang web do giáo viên khác xây dựng.

- GVBM phải chuyển về Tổ Trưởng  phối hợp với Lãnh đạo nhà trường duyệt nội dung bài dạy. Tổ trưởng chịu trách nhiệm về bản quyền hoặc các quyền lợi trách nhiệm giữa các bên có liên quan ; nắm rõ nguồn gốc của trang bài giảng.

- Trong quá trình cung cấp bài giảng cho học sinh yêu cầu ghi rõ nguồn gốc.

- Các bài giảng phải đảm bảo nội dung, kiến thức đáp ứng chuẩn kiến thức, kỹ năng môn học, lớp theo do Bộ GDĐT quy định.

2. Tổ chức cho học sinh học trên truyền hình

Hiện nay rất nhiều đài truyền hình trên toàn quốc đã phát chương trình dạy học các môn từ lớp 6 đến lớp 9. Đây là hình thức giáo viên tổ chức và hướng dẫn học sinh thực hiện các nhiệm vụ học tập và kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của học sinh theo các bài giảng được phát trên truyền hình. Những bài học trên truyền hình do giáo viên có kinh nghiệm dạy học, ghi hình để tổ chức dạy học trên truyền hình theo chương trình giáo dục phổ thông và các quy định, hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Học liệu được sử dụng trong dạy học bao gồm sách giáo khoa, tài liệu, học liệu, câu hỏi, bài tập để tổ chức dạy học và kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của học sinh theo các bài học trên truyền hình, bảo đảm tính khoa học, sư phạm, phù hợp với đối tượng học sinh theo từng cấp học. Phòng GDĐT đề nghị các trường tổ chức cho học sinh tham gia học trên truyền hình, cụ thể như sau:

a) Tổ chuyên môn họp trực tuyến với giáo viên:

- Trao đổi, thống nhất trong giáo viên lựa chọn lịch phát sóng của bất kỳ
đài truyền hình nào trong toàn quốc có phát chương trình dạy học trên truyền
hình. Dựa trên kế hoạch dạy học cụ thể của từng lớp học, môn học, theo lịch phát sóng các bài học; phân công, giao nhiệm vụ cho giáo viên phụ trách môn học theo lớp học tổ chức, hướng dẫn học sinh tham gia học tập và các hoạt động kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của học sinh theo các bài học được phát trên truyền hình; cung cấp tài liệu hướng dẫn, câu hỏi bài tập và kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của học sinh theo nội dung bài học trên truyền hình.

- Thông báo thời khoá biểu theo lịch phát sóng các bài học cho học sinh, gia đình học sinh để phối hợp tổ chức cho học sinh tham gia học các bài học trên truyền hình. Gửi tài liệu hướng dẫn, giao nhiệm vụ học tập cho học sinh theo các bài học trước khi bài học được phát trên truyền hình; liên hệ với gia đình để phối hợp tổ chức, hướng dẫn, giám sát học sinh học tập trên truyền hình.

- Quản lý, giám sát, tổ chức đánh giá, công nhận kết quả học tập của học
sinh tham gia học trên truyền hình thông qua báo cáo kết quả học tập của học sinh.
- Kiểm tra, đánh giá mức độ nắm vững kiến thức đã học trên truyền hình khi học sinh đi học trở lại; tổ chức ôn tập, bổ sung, củng cố kiến thức cho học sinh trước khi dạy các bài học tiếp theo trong chương trình giáo dục.

b) Đối với học sinh

- Được hướng dẫn đầy đủ về cách thức tham gia học và nhiệm vụ học tập trước khi học các bài học được phát trên truyền hình.

- Thực hiện đầy đủ nhiệm vụ học tập trước, trong và sau khi học các bài học trên truyền hình; nộp báo cáo kết quả thực hiện các nhiệm vụ học tập theo bài học trên truyền hình cho giáo viên để được nhận xét, đánh giá.

c) Đối với cha mẹ học sinh

- Phối hợp với giáo viên để hỗ trợ học sinh tiếp nhận nhiệm vụ học tập, tài liệu hướng dẫn học theo bài học trên truyền hình; giám sát, hỗ trợ học sinh thực hiện các bài học trên truyền hình.

- Hỗ trợ học sinh hoàn thành các nhiệm vụ học tập được giao và gửi báo cáo kết quả thực hiện các nhiệm vụ học tập theo bài học trên truyền hình cho giáo viên để được nhận xét, đánh giá.

3. Tổ chức dạy học thông qua cung cấp tài liệu trực tiếp cho học sinh
(chỉ dùng cho học sinh không có điều kiện học tập theo mục 1 và mục 2)

- Tổ chuyên môn, giáo viên dựa trên kế hoạch dạy học cụ thể của từng lớp học, môn học xây dựng nội dung và hướng dẫn học sinh nghiên cứu và học tập các bài học thống nhất theo từng môn, từng khối, lớp;

- Phân công, giao nhiệm vụ cho giáo viên phụ trách môn học theo lớp học
hướng dẫn học sinh tham gia học tập và các hoạt động kiểm tra, đánh giá kết quả
học tập của học sinh.

- Các bài học được photo và phát trực tiếp cho học sinh thông qua phụ huynh nhận tài liệu tại trường hoặc qua một số kênh liên lạc khác nhau (đảm bảo tài liệu học tập phải tới tay học sinh);

- Giáo viên bộ môn của từng lớp, khối lớp ở từng bộ môn tiếp nhận sự phản hồi của học sinh sau các bài học thông qua việc trả lời các câu hỏi, làm bài tập ... theo yêu cầu của giáo viên để tổ chức đánh giá, công nhận kết quả học tập của học sinh theo quy định.

4. Đánh giá kết quả học tập

a) Kiểm tra thường xuyên

- Trong quá trình tổ chức dạy học qua Internet, trên truyền hình hoặc thông qua cung cấp tài liệu trực tiếp giáo viên phụ trách môn học trực tiếp kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập của học sinh thông qua các bài kiểm tra trên hệ thống dạy học qua Internet; kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của học sinh đối với việc tham gia học trên truyền hình bằng các hình thức phù hợp.

- Kết quả kiểm tra, đánh giá thường xuyên trong quá trình dạy học qua Internet, trên truyền hình, qua cung cấp tài liệu được sử dụng thay cho các bài kiểm tra thường xuyên theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo về đánh giá, xếp loại học sinh tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông.

- Hiệu trưởng nhà trường quản lý, theo dõi, giám sát việc kiểm tra, đánh giá thường xuyên kết quả học tập của học sinh qua Internet, trên truyền hình hoặc cung cấp tài liệu bảo đảm công bằng, khách quan, trung thực.

b) Kiểm tra định kỳ và kiểm tra học kỳ

- Khi học sinh đi học trở lại, nhà trường tổ chức cho học sinh ôn tập, bổ sung, củng cố kiến thức đã học qua Internet, trên truyền hình, cung cấp tài liệu; thực hiện việc kiểm tra định kỳ và kiểm tra học kỳ theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo về đánh giá, xếp loại học sinh trung học cơ sở.
II. Triển khai thực hiện

STT

Bộ môn

Hình thức dạy

Phân công giáo viên chịu trách nhiệm

Theo dõi học sinh

1

Toán 6

Học sinh sẽ học trực tuyến trên truyền hình vào lúc 8h30’ thứ Ba, thứ Sáu – Kênh Hà Nội 2. Và các em có thể theo dõi lại trên internet theo đường dẫn sau: https://www.youtube.com/watch?v=p11TzzDr5pg&list=PLQeh9OeQXJE9ENUMikpilneL7wkVKX2AP

Cô Nguyễn Thị Lý – Phạm Mỹ Linh

- Kết hợp với GVCN để theo dõi quá trình học tập của học sinh.

- Liên lạc trực tiếp với HS qua điện thoại để kiểm tra quá trình học tập của HS.

- Báo cáo về tổ trưởng vào thứ 7 chậm nhất là 19h00’ để tổng hợp báo cáo gửi chuyên môn.

2

Toán 7

Học sinh sẽ học trực tuyến trên truyền hình vào lúc 9h15’ thứ Ba, thứ Sáu – Kênh Hà Nội 2. Và các em có thể theo dõi lại trên internet theo đường dẫn sau:

https://www.youtube.com/watch?v=ed4OvkjBiJU&list=PLQeh9OeQXJE_7cNiLjiDUl7WCs8h3nNp2

Cô Lại Thị Ánh

3

Toán 8

Học sinh sẽ học trực tuyến trên truyền hình vào lúc 10h00’ thứ Ba, thứ Sáu và 13h30’ thứ Năm – Kênh Hà Nội 2. Và các em có thể theo dõi lại trên internet theo đường dẫn sau:

https://www.youtube.com/watch?v=6_Dt1gr6d1s&list=PLQeh9OeQXJE--H4rpp0aNlo9rJCgtWxku

Th. Bùi Tiến Dũng

4

Toán 9

Học sinh sẽ học trực tuyến trên truyền hình vào lúc 9h15’ thứ Ba, thứ Sáu và 14h30’ thứ Năm – Kênh Hà Nội 1. Và các em có thể theo dõi lại trên internet theo đường dẫn sau: https://www.youtube.com/watch?v=xg-OihW_JeM&list=PLQeh9OeQXJE9Nv8W71Mfc4K3ZyU7RG_-T

Th. Nguyễn Thái Sơn

 

5

Tin 6

Học sinh nghiên cứu SGK và đề cương do giáo viên biên soạn.

Cô Ngô Thị Hương

6

Tin 7

Học sinh nghiên cứu SGK và đề cương do giáo viên biên soạn.

Cô Dương Thị Tường Vi

7

Tin 8

Học sinh nghiên cứu SGK và đề cương do giáo viên biên soạn.

Cô Dương Thị Tường Vi

8

Tin 9

Học sinh nghiên cứu SGK và đề cương do giáo viên biên soạn.

Cô Ngô Thị Hương

9

Anh văn 6A2 – 6A5

- Đăng trang trực tuyến.

- Dạy học trên Zoom

Vũ Thị Dung

Theo dõi và báo cáo về tổ trưởng vào cuối tuần

10

Anh văn Khối 8, lớp 6A1

- Đăng trang trực tuyến.

- Dạy học trên Zoom

Nguyễn Thị Diệu Xuân

11

Anh văn Khối 7,8

- Đăng trang trực tuyến.

- Dạy học trên Zoom

K’ bos

12

Thể dục Khối 9

Dạy trên youtube

Lê Mạnh

13

Thể dục Khối 7,8

Dạy trên youtube

Lê Văn Biển

14

Thể dục Khối 6

Dạy trên youtube

Bùi Duy Khánh

15

SỬ 9, Công Dân 6

Tự đọc tài liệu, SGK, đề cương từ GVBM

Ka Thôi

Theo dõi và báo cáo về tổ trưởng vào cuối tuần

16

SỬ 6,8

Tự đọc tài liệu, SGK, đề cương từ GVBM

Phạm Thị Thùy An

17

SỬ 7, ĐỊA 6

Tự đọc tài liệu, SGK, đề cương từ GVBM

Sần Thị Cẩm Hoa

18

ĐỊA 8, 9; Công dân 9

Tự đọc tài liệu, SGK, đề cương từ GVBM

Đỗ Đại Phong

19

Địa 7; Công dân 8

Tự đọc tài liệu, SGK, đề cương từ GVBM

Nguyễn Ngọc Phước

20

Nhac 6,7,8; Công dân 7

Tự đọc tài liệu, SGK, đề cương từ GVBM

Nròng Dờng Thiên

21

Hoá 8; CN 7

- Đăng you tube trang trực tuyến;

- Zoom;

- Giao bài cho học sinh

Nguyễn Xuân Hoàng

Theo dõi và báo cáo về tổ trưởng vào cuối tuần

22

Hoá 9

- Đăng you tube trang trực tuyến;

- Zoom;

- Giao bài cho học sinh

Nguyễn Thị Quỳnh Đoan

23

Lý 6

- Đăng you tube trang trực tuyến;

- Zoom;

- Giao bài cho học sinh

Nguyễn Thị Lý (TPT Đội)

24

Lý 7;

CN 9

- Đăng you tube trang trực tuyến;

- Zoom;

- Giao bài cho học sinh

Bùi Trung Nguyên

25

Lý 8;

CN 8

- Đăng you tube trang trực tuyến;

- Zoom;

- Giao bài cho học sinh

Phạm Văn Chiến

26

Lý 9

- Đăng you tube trang trực tuyến;

- Zoom;

- Giao bài cho học sinh

Bùi Thị Truyền

27

Sinh 6

- Đăng you tube trang trực tuyến;

- Zoom;

- Giao bài cho học sinh

Nguyễn Thị Thu Hương

28

Sinh 7; Sinh 9

- Đăng you tube trang trực tuyến;

- Zoom;

- Giao bài cho học sinh

Dương Hoài Thương

29

Sinh 8

- Đăng you tube trang trực tuyến;

- Zoom;

- Giao bài cho học sinh

K’ Dương

30

Ngữ văn  6

Học sinh sẽ học trực tuyến trên truyền hình vào lúc 8h30’ thứ Tư, thứ Bảy – Kênh Hà Nội 2. Và các em có thể theo dõi lại trên internet theo đường dẫn sau: https://www.youtube.com/watch?v=wUaIbwNirKE

https://www.youtube.com/watch?v=tjM8CvoCfUc

- Dạy học trên Zoom

Cô Nguyễn Thị Thuý 

Thầy Nguyễn Khắc Ngọ

- Kết hợp với GVCN để theo dõi quá trình học tập của học sinh.

- Liên lạc trực tiếp với HS qua điện thoại để kiểm tra quá trình học tập của HS.

- Báo cáo về tổ trưởng vào thứ 7 chậm nhất là 19h00’ để tổng hợp báo cáo gửi chuyên môn.

 

31

Ngữ văn 7

Học sinh sẽ học trực tuyến trên truyền hình vào lúc 9h15’ thứ Tư, thứ Bảy – Kênh Hà Nội 2. Và các em có thể theo dõi lại trên internet theo đường dẫn sau:

https://www.youtube.com/watch?v=8L3fGvFhLJg

https://www.youtube.com/watch?v=NBQHdoFwqRM&t=4s

https://www.youtube.com/watch?v=yUZJwedIaJQ&t=18s

- Dạy học trên Zoom

Cô Đoàn Thị Huệ

Cô Đặng Thị Hương

Cô Lại Thị Hiền

32

Ngữ văn 8

Học sinh sẽ học trực tuyến trên truyền hình vào lúc 10h00’ thứ Tư, thứ Bảy và 13h30’ thứ Năm – Kênh Hà Nội 2. Và các em có thể theo dõi lại trên internet theo đường dẫn sau:

https://www.youtube.com/watch?v=HKqQOkNFDVU

https://www.youtube.com/watch?v=N3hjtOvGNa4

 Dạy học trên Zoom

Cô Nguyễn Thị Thuý 

Thầy Nguyễn Khắc Ngọ

33

Ngữ văn 9

Học sinh sẽ học trực tuyến trên truyền hình vào lúc 9h15’ thứ Ba, thứ Sáu và 14h30’ thứ Năm – Kênh Hà Nội 1. Và các em có thể theo dõi lại trên internet theo đường dẫn sau: https://www.youtube.com/watch?v=zzPsj7a4sqE

https://www.youtube.com/watch?v=BAUGOtQWEjY

- Dạy học trên Zoom

Cô Đoàn Thị Huệ

(ID 8111280058

Pass 775446)

Cô Đặng Thị Hương

Cô Lại Thị Hiền

 

III. Tổ chức thực hiện

  1. Đối với ban giám hiệu

- Quản lý chỉ đạo, họp trực tuyến xử lý kịp thời các vướng mắc phát sinh.

- Tham mưu kịp thời với các cấp trong công tác phối hợp giữa nhà trường và cha mẹ học sinh.

- Xây dựng thời khóa biểu vào thứ bảy của mỗi tuần

  1. Đối với tổ trưởng chuyên môn

- Thống nhất chương trình, Xây dựng nội dung giảng dạy nộp về BGH vào tối thứ 6 hàng tuần.

- Theo dõi kiểm tra thực dạy của GV theo đúng quy chế chuyên môn. Kịp thời lập biên bản trình BGH xử lý các trường hợp thực hiện không nghiêm túc, thiếu trách nhiệm.

  1. Đối với GVBM

- Thực hiện giảng dạy và đánh giá học sinh theo đúng kế hoạch và thời khóa biểu.

- Mọi vướng mắc trong quá trình thực hiện cần thường xuyên báo cáo lại ban giám hiệu.

- Đối sánh kết quả kiểm tra định kỳ, kiểm tra học kỳ và kiểm tra thường xuyên để có giải pháp phù hợp giúp học sinh củng cố, bổ sung kiến thức.

  1. Đối với GVCN

- Thường xuyên theo dõi nhắc nhở, động viên học sinh tham gia học trực tuyến.

- Làm tốt công tác phối hợp với cha mẹ học sinh.

- Báo cáo tình hình học sinh lớp chủ nhiệm tham gia học trực tuyến vào 18h thứ 4 và thứ 7 hàng tuần.

     Trên đây là kế hoạch thực hiện: "Tổ chức dạy và học qua Internet và truyền hình trong thời gian nghỉ phòng dịch covid-19" của Trường THCS Tân Lâm năm học 2019 – 2020.

                                                                                             KT HIỆU TRƯỞNG

                                                                                            PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

                                                                                             Nguyễn Văn Thắng

 


Tập tin đính kèm
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Bài tin liên quan
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 13
Hôm qua : 12
Tháng 09 : 858
Năm 2020 : 24.836